Subskrypcja

Wizyt:
Dzisiaj: 42Wszystkich: 879936
Czy wiesz że...

Firma MEDIA SPORT to oficjalny dystrybutor pamiątek znakomitego rosyjskiego żużlowca Emila Sayfutdinova?

 

Zapraszamy tutaj.

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

Regulamin » Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

1. Sklep www.sklep-kibica.com jest prowadzony przez firmę:

MEDIA SPORT Piotr Kin

ul. J. Sułkowskiego 56/16

85-634 Bydgoszcz

NIP 953-161-20-83

REGON 091644070

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 106678 dalej nazywaną "Sprzedającym".

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Zamawiającym".

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

5. Zamówienia należy składać za pomocą e-maila info@sklep-kibica.com

Gdy zamawiającym jest osoba prawna, zamówienie powinno zawierać co najmniej:

 • słowo zamówienie;
 • przedmiot zamówienia wraz z ilością i ceną jednostkową;
 • pełną nazwę i adres Zamawiającego;
 • adres do wysyłki (jeśli różny od adresu powyżej);
 • dane do faktury (wraz z numerem NIP);
 • sposób zapłaty (przedpłata lub pobranie przy odbiorze*);
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

Gdy zamawiającym jest osoba fizyczna, zamówienie powinno zawierać co najmniej:

 • słowo zamówienie;
 • przedmiot zamówienia wraz z ilością;
 • imię i nazwisko oraz adres Zamawiającego;
 • adres do wysyłki (jeśli różny od adresu powyżej);
 • sposób zapłaty (przedpłata lub pobranie przy odbiorze*);
 • numer telefonu do kontaktu.

6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Zamawiający ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

11. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów (...) z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Zamawiający może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym www.sklep-kibica.com Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony. Zamawiający dokonuje zwrotu towaru na swój koszt. Sprzedający zwraca w takim przypadku otrzymaną od Zamawiającego cenę.

Pieniądze mogą zostać zwrócone do Zamawiającego za pomocą:

a. przelewu na wskazane konto,

b. przekazu pocztowego.

O zamiarze zwrócenia towaru należy poinformować SPORT FAN drogą e-mailową (info@sklep-kibica.com) podając niezbędne dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu / adres do przekazu bankowego.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

12. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

13. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Zamawiający podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Zamawiający ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Zasady zamawiania (www.sklep-kibica.com/zasady.php). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiaącego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Zamawiającego mniej korzystne, niż aktualnego.

16. Towary prezentowane na stronach www.sklep-kibica.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Sprzedający zapewnia Zamawiającemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.sklep-kibica.com należy je wszystkie wyłączyć.

18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com